Menu

Biografi

“Kilden” av Arne Opsal Hop       Biography in english, Click HERE

Arne Opsal Hop er forfatteren av boken “Kilden”.
Boken kan kategoriseres i sjangeren “Spirituel/Livsmestring og veiledning. I realiteten er boken en beskjed til hele menneskeheten fra en for oss”usynlig kilde”, eller som Arne selv uttrykker, “Den stille stemmen” fra en annen verden/dimensjon!
Navnet “Gud blir ofte nevnt i boken, men Arne ber mennesker om å ha et åpent sinn angående dette og påpeker at dette har ingenting med religion å gjøre, men heller et begrep/navn som menneskene har gitt denne såkalt usynlige og altomfattende kraften/energien som innbefatter og omgir alle og alt som eksisterer. Navnet “Gud” er derfor kun til identifisering av denne kraften. Dette kan man lese mer om i boken for nærmere forklaring.

I tilegg til å være forfatter, er Arne en velkjent artist kjent under navnet “Mr Gee”, og hans lange artistkarriere har gitt ham innsikt i mange menneskers historier og skjebner, som han i kombinasjon med sine spirituelle evner og sin egen livshistorie samt boken “Kilden”, bruker som utgangspunkt i sine foredrag og som personlig “Coach”.

Bak kulissene av artisten og familiemannen Arne O.Hop, og for det meste i skjul for allmenheten, har Arne i en årrekke vært samtalepartner, veileder og  inspirator for en lang rekke mennesker med ulike bakgrunner. Han har i så måte med sine varme hender og spesielle evne til å lese mennesker (spirituell innsikt) også utført healing når dette har vært ønsket eller påkrevet. Referanser er her vanskelig å oppdrive fra disse årene da diskresjon har vært en selvfølge og Arne selv har ønsket å holde dette skjult for allmenheten. Men det kan sies at disse menneskene har vært alt fra den allmenne mann/kvinne i gata til forrettningstopper, innovatører og sportsutøvere mm... Ja, Arne har til og med vært coach/rådgiver for flere forretningskonsepter/bedrifter som enten har hatt problemer eller ønsket bedre resultat.
Dette har gitt positive resultater!
Arne Opsal Hop er også en etterspurt “Foredragsholder”, hvor han formidler bokens (Kilden´s) tilblivelse og beskjeder på en fargerik og entusiastisk måte. Og han har en egen evne til å berøre hver enkelt tilhører på en måte hvor man går inn i seg selv og ser sitt eget liv/sin egen livssituasjon og integrerer Arne´s beskjeder i dette for personlig forbedring! På denne måten Coacher Arne et helt publikum på en gang samtidig som at hver enkelt tilhører får en følelse av at det hjelper dem i deres livssituasjon. Personling Coaching!
Det hender også at hvis situasjonen tillater det, så henter Arne frem “Gitaren” og underholder sitt publikum ved sine foredrag. Han er jo tross alt Artist av yrke og musikken vil for alltid være en del av hans liv!

Mer om "Kilden"

Boken “Kilden ble påbegynt i januar 2015 som et resultat av en periode med depresjon og forvirring i Arne´s liv. Det hele begynte med små notater fra eget liv, og det var aldri noen plan for å skrive en bok. De fleste av disse notatene ble etter hvert fjernet til fordel for ny informasjon som Arne mottok fra et sted i sitt indre og som han etter hvert skulle identifisere som “Den stille stemmen”! Det var da Arne forsto at han satt å skrev på et manus til en bok!
Dette pågikk ustanselig i en periode på nesten 2 år (natt og dag) hvor den stille stemmen manet Arne til å skrive ned sine beskjeder, samt viktige elementer fra andre forfattere som Arne gjennom denne perioden tilegnet seg kunnskap fra og som var ansett som viktig for boken. Denne perioden på nesten 2 år, bød på alt fra depresjoner og redsel, forsakelse, frykt, sult, maktesløshet, søvnløshet og disharmoni, til glede, entusiasme, spenning og harmoni mm... Det var ikke alltid så greit å være Arne når han visste han satt å skrev diktat fra en usynlig (ting) som faktisk kontrollerte ham 24 timer i døgnet. Det høres nok ut som galskap, og det var dette Arne også tenkte mange ganger. Men da boken var ferdig (uten at Arne visste det) ble det stille! Med unntak av at det skal komme flere bøker med flere beskjeder, alt etter som menneskene blir klare for disse.
Nå er ikke den stille stemmen helt borte, men den maner ikke og tar ikke kontroll lengre. Den fungerer som en medhjelper og rådgiver i Arne´s daglige virke og er derfor en kjærkommen gjest for Arne når det trengs og når det måtte være behov.
Arne vil også påpeke at selv om man er forfatter av en såkalt livsmestringsbok hvor man kan finne svar og løsninger på alt fra pengeproblemer, helseproblemer og generelle livsstilsproblemer til svar på livets og dødens gåter mm.. Er man ikke mer immun enn andre for hverdagsproblemer, sårbarhet og eksponering av negative krefter! Det er heller det motsatte som skjer, fordi, vi blir testet og utfordret på alle områder i livet, sier Arne. Grunnen til dette er at man får forståelse for det som skjer og at man innhenter kunnskap samt utvikler verktøyene som skal til for å komme over kneika og til en bedre hverdag og tilstand. Med denne innsikten har vi derfor kanskje noe lettere for å takle det som skjer enn andre, fordi man har nettopp denne innsikten og helhetsperspektivet, fortsetter Arne! Hovedgrunnen er derfor å tilegne seg kunnskap til hjelp for andre som kommer i samme situasjon og formidle denne videre til hjelp og utvikling av menneskeheten!
Manuset til “Kilden er også ferdig oversatt til Engelsk, men foreløpig ikke trykket i bokformat.
Dette håper vi kan skje i løpet av kort tid, og bestemmes i utgangspunktet av den “Norske” utgavens fremdrift og salg.
Kilden (Norsk) er på lager og kan bestilles direkte HER!